بهترین نرم‌افزار BPMS

بهترین نرم افزار BPMS

برای خرید نرم افزار BPMS بایدبه نکات مهم فنی و عملیاتی توجه کرد که در آینده با توسعه سامانه مدیریت فرایند مشکلی متوجه سازمان نشود. در این مقاله به نحوه‌ی انتخاب بهترین نرم‌افزار (BPMS) و معیارهایی که باید برای خرید BPMS مورد توجه قرار گیرد، می پردازیم. ... ادامه مطلب
رویکرد BPM

معرفی رویکرد BPM

4- خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) یک سازمان که توانسته فرآیندهای خود را مورد شناسایی قرار دهد و از رویکرد BPM برای بهینه سازی این موضوع استفاده کرده بسیار جلوتر از سازمانی است که این فرآیندها را در مجموعه خود پیاده سازی نکرده است. به همین دلیل امروز به معرفی این رویکرد می پردازیم تا اطلاعاتی کامل در این مورد به دست آوریم. ... ادامه مطلب