مدل فرایند، مدیریت فرایند، DMN، BPMN

منطق تصمیم گیری

منطق تصمیم گیری در مدل فرایند تشریح می کند که چگونه خروجی تصمیم از ورودی ها تشکیل شده است که این کار را می توان با استفاده از بیان مقادیر نشان داد که ممکن است رسمی باشند و به زودی مشاهده خواهید کرد که لازم نیست حتما به صورت رسمی باشند. ... ادامه مطلب

اجرای همزمان یا همزمانی (concurrency) در مدل های فرایندی

در این مقاله قصد داریم به موضوع اجرای همزمان یا همزمانی (concurrency) فرایندها بپردازیم. قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا باید اجرای فرایند به صورت دنباله دار را بررسی کرد. اگر مدل فرایند نشان دهنده این موضوع باشد که فعالیت ها به صورت دنباله دار اجرا می شوند، از این رو مجموعه ای از فعالیت ها دنباله دار هستند یعنی یک فعالیت پس از یک فعالیت دیگر اجرا می شود. ... ادامه مطلب