فرآیند CRM

فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) یکی از مهم‌ترین فرآیندهای چالشی است که مدیریت و بهینه‌سازی آن در شرایط کنونی که سازمان‌ها با رقابت گسترده و توسعه‌ی سریع فناوری‌ها و تغییرات در نیازها و الگوهای ارتباطی با مشتریان خود مواجه هستند؛ می‌تواند تضمین‌کننده‌ی دستیابی به موفقیت و رشد سازمان‌ها باشد. فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) به سازمان‌ها در شناخت بهتر مشتریان و ایجاد روابط پایدار با آن‌ها کمک شایانی می‌کند. مؤلفه‌های اصلی CRM، افراد، فناوری و فرآیندها هستند. ... ادامه مطلب