فرایند کاوی

نحوۀ بهبود فرایندهای کسب‌وکار با استفاده از فرایند کاوی│ارتباط فرایند کاوی با BPMS

در این مقاله جزئیات بیشتری در مورد فرایند کاوی و از همه مهم‌تر دربارۀ اینکه چگونه ترکیب فرایند کاوی با مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) می‌تواند به‌طور بهینه فرایندها را بهبود بخشد، صحبت می‌کنیم. ... ادامه مطلب