مدل فرایند، مدیریت فرایند، DMN، BPMN

منطق تصمیم گیری

منطق تصمیم گیری در مدل فرایند تشریح می کند که چگونه خروجی تصمیم از ورودی ها تشکیل شده است که این کار را می توان با استفاده از بیان مقادیر نشان داد که ممکن است رسمی باشند و به زودی مشاهده خواهید کرد که لازم نیست حتما به صورت رسمی باشند. ... ادامه مطلب
مدیریت تصمیم، DMN، BPMN، مدل سازی فرایند

مدل سازی تصمیم

در این مقاله قصد داریم به موضوع مدل سازی تصمیم یا DMN (Decision Model and Notation) بپردازیم. اما ابتدا لازم است بدانید که هدف از مدیریت تصمیم این است که تصمیمات عملیاتی را با طراحی مناسب می توان مدل سازی کرد تا شفافیت، قابلیت حفظ و نگهداری را بهبود بخشد و از تغییر و خودکار تصمیم ها حمایت می کند. ... ادامه مطلب
BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها

داده ها در زیر فرآیندها می توانند به صورت مجموعه تعریف شوند و توسط فعالیت های چند نمونه ای پردازش شوند. در مقاله چگونگی سازماندهی مدل های فرآیند اشاره شد که در مدل فرآیندی نه تنها فقط یک داده بلکه لیستی از داده ها از یک نوع وجود دارند. استفاده از فعالیت های چند نمونه ای برای پردازش داده ها به صورت تکی مفید است. ... ادامه مطلب