مدل سازی فرایند، BPMN،Petri net

صحت مدل سازی فرایند در Petri net

در این مقاله قصد داریم صحت مدل سازی فرایند در Petri net را بررسی کنیم. برای بررسی صحت مدل سازی فرایند در Petri net ابتدا باید مدل فرایندی را به Petri net تبدیل کرد و سپس با استفاده Petri net می توان نمودار در دسترس پذیری ایجاد کرد. اما حال می خواهیم با استفاده از نمودار دسترس پذیری می توان درستی یا صحت مدل سازی فرایند در Petri net را بررسی کرد. ... ادامه مطلب
BPMN، Petri net، مدل سازی فرایند

نگاشت BPMN به Petri net

برای نگاشت BPMN به Petri net ابتدا باید در مورد رابطه Petri net و درست بودن مدل فرایندی صحبت کرد. همان طور که در مقاله قبلی اشاره شد Petri net، ابزار رسمی برای تعیین دقیق ویژگی های درست بودن مدل های فرایند می باشد و هدف این است که با استفاده از نمودار در دسترس پذیری، درست بودن Petri net تشخیص داده شود. ... ادامه مطلب
پتری نت، مدل سازی فرایند، نرم افزار BPMS

آغازگر غیر رسمی Petri net

Petri net یک نمودار می باشد که رفتار سیستم ها را ثبت می کند و ارائه رسمی از سیستم های همزمان است. از Petri net به صورت گسترده برای تحلیل سیستم های پویا استفاده می شود. Petri net توسط Carl Adam Petri در سال 1962 میلادی طراحی شد که نظریه ای را برای ارتباط سیستم ها ارائه کرده است. ... ادامه مطلب