نرم ‌افزار BPMS

عملیات موفق کسب‌وکار توسط فرایندهای کسب‌وکار اداره می‌شود. فرایندهای کسب‌وکار به‌عنوان هماهنگی رفتار افراد، اشیا و منابع برای تولید دستاوردهای از پیش ‌تعریف‌شدۀ کسب‌وکار تعریف می‌شود. نحوۀ مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPM) تعیین‌کنندۀ موفقیت کسب‌وکار است. مؤثرترین راه برای مدیریت عملیات کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری در بهترین راه‌حل BPM در بازار است.

اجازه دهید در ابتدا دلیل نیاز به BPM و اهمیت پیاده‌سازی BPM برای کسب‌وکار را درک کنیم. راه‌حل‌های BPM برای کسب نتایج بهتر الزامی است. در ادامه همچنین بهترین نرم‌افزارهای BPMS موجود در بازار را معرفی می‌کنیم تا بتوانید بهترین راه‌حل BPM را انتخاب کنید.

BPM یا مدیریت فرایند کسب‌وکار چیست؟

مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) را شاید بتوان به‌عنوان فرایند ارزیابی مستمر، بهبود و اتوماسیون عملیات کسب‌وکار تعریف کرد. هدف اصلی BPM ساده‌سازی گردش کار فرایند است تا دستاوردهای بهینه حاصل شود. پیش‌نیاز ساده‌سازی فرایند، شناسایی تکرارها، افزونگی‌ها و گلوگاه های فرایند است. پس از شناسایی فرایندهایی که نیاز به بهبود دارند، گام بعدی طراحی راه‌هایی برای بهبود این فرایندها است. روش‌های مختلفی برای بهبود فرایند وجود دارد.

راه‌حل‌های مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPMS) فرایندها را برای کارایی عملیاتی بهتر بهینه و تسریع می‌کند. هدف راه‌حل مدیریت فرایند کسب‌وکار بهبود کارایی و به حداقل رساندن ناسازگاری‌ها و خطاها در فرایند است. تمرکز اصلی راه‌حل‌های BPM (نرم‌افزار BPM) در سطح فرایند است تا در سطح وظیفه. با پیاده‌سازی راه‌حل‌های BPM (BPMS)، فرایندها در سرتاسر سازمان استاندارد می‌شوند و خطاهای انسانی کاهش یافته و شکاف‌های فرایندی پوشش داده می‌شود. بااین‌حال، BPM نباید به‌عنوان یک راه‌حل مدیریت پروژه یا وظیفه در نظر گرفته شود. BPM نرم‌افزار نیست، اما ابزارهایی که برای اجرای استراتژی BPM استفاده می‌شوند، ابزارهای نرم‌افزاری هستند. ابزارهای نرم‌افزاری برای طراحی، اتوماسیون، آزمون و اجرای راه‌حل‌های BPM (BPMS) در مقیاس‌های کل سازمان استفاده می‌شود.

BPMS
نرم افزار BPMS

فرایندهای اصلی در BPM شامل مدیریت ریسک، مدل‌سازی فرایند کسب‌وکار، برون‌سپاری فرایند کسب‌وکار، انگیزۀ کارکنان و مدیریت موجودی محصول است. راه‌حل‌های BPM چندین مزیت را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند، ازجمله:

 • راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه
 • استانداردسازی ضوابط و مقررات در تمامی بخش‌های کسب‌وکار حتی ازلحاظ جغرافیایی
 • فراهم کردن قابلیت مشاهده و کنترل در زمان واقعی یا در لحظه در ارتباط با وضعیت فرایند و دستاوردها
 • بهبود پیش‌بینی و بهره‌وری
 • کاهش هزینه‌های فرایند
 • افزایش سرعت اجرای فرایند
 • بهبود تجربۀ مشتری
 • کمک به تیم‌ها برای مدیریت سریع‌تر استثنائات با حداقل خطا
 • افزایش شفافیت و قابلیت دید
 • بهبود در انطباق فرایندها

بااین‌حال در نرم‌افزارهای BPMS برخی از کاستی‌ها وجود دارد که کسب‌وکارها باید قبل از اتوماسیون فرایندهایشان در نظر داشته باشند. برخی از نرم‌افزارهای BPM نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای در حال تغییر کسب‌وکار باشند. مورد دیگر این است که راه‌حل‌های BPM اجازۀ تکرار فرایندها را نمی‌دهند.

BPMS (راه‌حل‌های مختلف BPM) را می‌توان برای گردش‌های کاری کسب‌وکار بر اساس نیازهای منحصربه‌فرد سازمان پیاده‌سازی کرد. مزایای پیاده‌سازی راه‌حل‌های BPM را می‌توان در سراسر سازمان اعمال کرد. بااین‌حال، ابتدا قبل از پیاده‌سازی نرم‌افزارهای BPMS باید مشخص شود که آیا این فرایند برای BPM مناسب است و آیا کسب‌وکار می‌تواند با اجرای راه‌حل از مزایای ملموس برخوردار شود یا خیر. در ادامه برخی از فرایندهای کسب‌وکار که می‌توانند از پیاده‌سازی راه‌حل‌های BPM بهره‌مند شوند، آورده شده است.

 • حساب‌های پرداختنی و حساب‌های دریافتنی
 • تأییدیه‌های CapEx
 • تأییدیه‌های مالی
 • یکپارچگی‌های سازمانی
 • فرایندهای مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تسهیلات
 • مدیریت انطباق
 • مدیریت تدارکات
 • مدیریت زنجیرۀ تأمین و موجودی

چرا به BPM یا مدیریت فرایندهای کسب‌وکار نیاز داریم؟

در مراحل رشد اولیۀ یک کسب‌وکار، پیروی از روش‌های قدیمی ادارۀ یک کسب‌وکار شاید به‌خوبی کار کند. بااین‌حال، با رشد کسب‌وکار پیچیدگی فرایندها نیز افزایش می‌یابد. روش‌های دستی قدیمی مانند انتقال داده‌های کسب‌وکار از طریق اکسل برای دریافت تأییدیه شاید مؤثر نباشد. روش‌های دستی هرچقدر ساده و آسان به نظر برسند با افزایش مقیاس کسب‌وکار دیگر مؤثر نیستند. علاوه بر این، عدم استانداردسازی اندازه‌گیری معیارهای اصلی عملکرد را دشوار می‌کند.

روش‌های قدیمی مستعد خطاهای انسانی و سوگیری هستند. خطاها و ناسازگاری‌هایی که در فرایندهای دستی رخ می‌دهد، کسب‌وکار را در معرض ریسک قرار می‌دهد. افزونگی در فرایندهای کسب‌وکار کیفیت خدمات مشتری را پایین می‌آورد. کسب‌وکارها برای ادامۀ رقابت باید تجربۀ مشتری را بهبود بخشند و استانداردهای انطباق را رعایت کنند. روش‌های قدیمی برای ادارۀ یک کسب‌وکار با تبادل اطلاعات از طریق ایمیل و کاغذبازی مشخص می‌شود. حجم انبوه تبادل ایمیل بین ذینفعان احتمال جابجایی یا گم‌شدن اطلاعات را افزایش می‌دهد. حجم بالای کاغذبازی باعث ایجاد مشکل ازنظر ذخیره‌سازی و آسیب احتمالی به داده‌های مهم کسب‌وکار می‌شود.

راه‌حل‌های BPM (BPMS) تمام کاستی‌های بالا در فرایندهای دستی را برطرف می‌کند. متدولوژی‌های BPM که با نرم‌افزار BPMS جریان بکار برده می‌شوند می‌توانند فرایندهای کسب‌وکار را بهبود بخشند و بهترین شیوه‌ها را در شیوه‌های کاری به ارمغان بیاورند. هنگامی‌که نرم‌افزارهای BPM به‌درستی پیاده‌سازی شوند، بهره‌وری فرایندهای کسب‌وکار به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌یابد و خطاها، ریسک‌ها و هزینه‌ها به حداقل می‌رسد.

ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار BPMS

BPMS
نرم‌ افزار BPMS

بیشتر نرم‌افزارهای BPMS (راه‌حل‌های BPM) موجود در بازار مجموعه‌ای استاندارد از ویژگی‌ها را برای ساده‌سازی فرایندهای اصلی کسب‌وکار ارائه می‌دهند. برخی از ویژگی‌های رایج نرم‌افزار BPM عبارت‌اند از:

 • اتوماسیون فرایندها: نرم‌افزار BPMS باید به مدیریت انتقال وظایف بین کارکنان کمک کند.
 • قواعد کسب‌وکار: قواعد کسب‌وکار از پیش ‌تعیین‌شده بر توالی فرایندهای کسب‌وکار حاکم است. برای مثال، اگر رویداد A رخ داد مطابق همیشه ادامه دهید و اگر رویداد B رخ داد، فرایند را پایان دهید. رسیدگی به‌استثناء باید توسط نرم‌افزار BPMS انجام شود.
 • دریافت بازخورد و نظارت بر فرایند: نرم‌افزار BPMS باید قابلیت مشاهدۀ تمامی وظایف فرایند را فراهم کند. کاربران باید نگاهی کلی از بالا به پایین نسبت به عملکرد تمامی فرایندها، ددلاین‌ها و گلوگاه‌ها داشته باشند.
 • قابلیت Drag and drop: نرم‌افزار BPMS باید یک فرم ساز با قابلیت کشیدن و رها کردن آسان برای استفاده فراهم کند. فرم ساز بصری کار ایجاد فرم‌ها را ساده می‌کند.
 • قیمت‌گذاری: مانند هر سرمایه‌گذاری، خرید نرم‌افزار BPMS باید ارزش پول سرمایه‌گذاری شده را داشته باشد. شرایط و ضوابط مندرج در هنگام خرید نرم‌افزار BPM باید واضح و شفاف باشد. تفکیک هزینه‌های نصب، نگهداری و پشتیبانی باید توسط ارائه‌دهندۀ نرم‌افزار مشخص شده باشد.
 • قابلیت یکپارچگی و ادغام با نرم‌افزارهای دیگر سازمان: راه‌حل BPM به‌عنوان یک سیستم مستقل عمل نمی‌کند. نرم‌افزار BPMS باید بتواند به‌طور یکپارچه با سایر نرم‌افزارهای کسب‌وکار که از قبل استفاده می‌شوند ادغام شود. یکپارچگی یکنواخت با سایر سیستم‌ها تبادل آسان اطلاعات بین سیستم‌ها را تضمین می‌کند.
 • ویژگی‌های مرتبط با Admin: نرم‌افزار BPMS باید ویژگی مدیریت درون سازمانی را ارائه کند که به مدیر یا Admin اجازه می‌دهد وظایف، فرم‌ها و موارد دیگر را در صورت نیاز تنظیم کند. کنترل دسترسی مبتنی بر نقش باید توسط نرم‌افزار BPM ارائه شود تا اطلاعات از استفاده یا مشاهدۀ غیرمجاز محافظت شود.
 • هشدارها و اعلان‌های سفارشی‌سازی‌شده: نرم‌افزار باید هشدارها و اعلان‌هایی را برای ذینفعان مرتبط با این فرایند صادر کند تا آن‌ها را از نزدیک شدن به مهلت‌های تأیید یا بررسی‌ها یا تأییدیه‌های در حال انتظار آگاه کند.

چگونه فرایندهای کسب‌وکار را خودکار کنیم؟

پیاده‌سازی یک راه‌حل BPM مستلزم مطالعه دقیق فرایندهای موجود از طریق نقشه برداری فرایند (نگاشت فرایند) است. نقشه‌برداری فرایندهای موجود به شناسایی گلوگاه‌ها و وظایفی که برای اتوماسیون مناسب هستند کمک می‌کند. چرخۀ عمر مدیریت فرایند کسب‌وکار در زیر توضیح داده شده است:

 • طراحی: این مرحله شامل شناسایی فرایندهای موجود و مطلوب شما است. فرایندهای موجود با مراحل با استفاده از نمودارهای جریان بصری یا فلوچارت‌ها نگاشت می‌شوند. کل فرایند همراه با عواملی مانند هشدارها، اعلان‌ها، تشدیدها و SOPها ترسیم می‌شود. تمامی انواع فرایندها مانند انسان‌محور، انسان و سیستم یا سیستم محور را می‌توان با استفاده از نمودارهای جریان بصری ترسیم کرد.
 • مدل‌سازی: زمانی که فرایند نقشه‌برداری شد، گام بعدی ایجاد مدل‌های مختلف است که چگونگی عملکرد فرایند تحت شرایط مختلف را بررسی می‌کند. این کار را می‌توان با تغییر ورودی‌ها و شرایطی که فرایند تحت آن اجرا می‌شود، انجام داد.
 • اجرا: فرایندی که باید خودکار شود به‌طور کامل نقشه‌برداری می‌شود. نگاشت شامل جزئیاتی از قبیل اینکه کدام فرایند باید خودکار شود، کجا و به سمت چه کسی وظایف هدایت می‌شود و دستاوردهای احتمالی هر وظیفه است. تیم آمادۀ ساخت فرایند خودکار جدید به تمام این جزئیات دسترسی خواهد داشت. نرم‌افزار اتوماسیون گردش کار نگاشت بدون کد یا کم کد گردش کار فرایند را امکان‌پذیر می‌کند.
 • نظارت: نرم‌افزار گردش کار یک داشبورد بصری ارائه می‌دهد که اعضای تیم و مدیریت را قادر می‌سازد تا وضعیت فرایند را نظارت و پیگیری کنند. رابط بصری به کاربران اجازه می‌دهد تا درخواست‌ها را در زمان واقعی پیدا، شکاف‌های فرایند را شناسایی و گلوگاه‌های فرایند را تجزیه‌وتحلیل کنند.
 • بهینه‌سازی: فرایند جدید خودکار به‌منظور بهبود باید به‌طور مستمر ارزیابی و عملکرد باید اندازه‌گیری شود. عملکرد فرایند باید با گزارش‌های مربوطه اصلاح شود تا فرصت‌های بالقوه برای صرفه‌جویی در هزینه و زمان بیشتر شناسایی شود. نظارت مستمر بر عملکرد فرایند به بهینه‌سازی فرایند کمک می‌کند.
 • مهندسی مجدد: تیم شاید در حین نظارت بر فرایند جدید متوجه شود که می‌تواند راه‌های کارآمدتری را برای اجرای فرایند بکار ببرد یا برخی مراحل غیرضروری را حذف کند. مرحلۀ نظارت و بهینه‌سازی به شناسایی مراحل اضافی در هنگام حذف از فرایند برای بهبود کارایی و بهره‌وری کمک می‌کند.

نحوۀ انتخاب نرم‌افزار BPMS مناسب

انتخاب نرم‌افزار BPMS بر موفقیت پیاده‌سازی تأثیر می‌گذارد. اگر یک راه‌حل BPM که شامل همۀ ویژگی‌های بهترین نرم‌افزارهای BPMS است را به‌تنهایی انتخاب کنید کافی نیست، بلکه باید این نرم‌افزار BPM نیازهای کسب‌وکار شما را نیز تحقق بخشد. ارائه‌دهندگان BPMS زیادی وجود دارد. بنابراین در اینجا به چند نکته اشاره می‌کنیم که به شما کمک می‌کند راه‌حل مناسب BPM را برای کسب‌وکارتان انتخاب کنید.

سطح اتوماسیونی که نرم‌افزار BPMS ارائه می‌دهد، چقدر است؟

هدف اصلی از راه‌حل‌های BPM رهایی منابع انسانی از وظایف روزمره و مدیریتی (admin) است. سطح اتوماسیون ارائه شده توسط نرم‌افزار BPM تعیین‌کنندۀ میزان رهایی اعضای تیم از چنین فعالیت‌هایی است. هنگامی‌که مراحل/وظایف بیشتری توسط نرم‌افزار خودکار می‌شوند به همان نسبت صرفه‌جویی در زمان و هزینه برای کسب‌وکار بیشتر می‌شود. نرم‌افزار BPM موجود در بازار به‌طور خاص برای مطابقت با نیازهای کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ طراحی شده است. با توجه به ماهیت و اندازۀ کسب‌وکارتان مورد مناسب را انتخاب کنید.

آیا نرم‌افزار BPMS ویژگی تأیید پویا را ارائه می‌دهد؟

بیشتر گردش‌های کار در مرحلۀ تأیید گیر می‌کنند، زمانی که تأییدکننده متوجه تأییدیه در انتظار نمی‌شود یا مهلت تأیید را از دست می‌دهد. ارائۀ ویژگی تأیید پویا از نیاز به بررسی و تأیید دستی جلوگیری می‌کند. درخواست بر اساس قواعد کسب‌وکار از پیش ‌تعیین‌شده و در نرم‌افزار ارائه شده بررسی می‌شود و بدون دخالت کارمندان به‌طور خودکار تأیید یا رد می‌شود. ویژگی تأیید پویا با تأیید به‌موقع درخواست‌ها باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های تیم می‌شود.

آیا فرم‌های الکترونیکی برای جمع‌آوری داده‌ها در نرم‌افزار BPMS موجود است؟

جمع‌آوری داده‌های مهم مشتری از طریق فرم‌های الکترونیکی برای کسب‌وکار بسیار مفید است. به‌روزرسانی و ذخیره فرم‌های الکترونیکی آسان و مؤثر است. داده‌های مشتری را می‌توان در هر زمان به‌راحتی با استخراج فرم‌های مربوطه از پایگاه داده بازیابی کرد و ارجاع داد. راه‌حل BPM باید فرم‌های الکترونیکی برای جمع‌آوری داده‌های مشتری ارائه دهد.

فعالیت‌های کسب‌وکار در نرم‌افزار BPMS چگونه نظارت می‌شود؟

راه‌حل BPM باید ویژگی‌های نظارت بر فعالیت‌های کسب‌وکار (BAM) را ارائه دهد که کل تیم را قادر می‌سازد تا در مورد وضعیت درخواست‌های فرایند/پروژه به‌روز بماند. یک رابط کاربرپسند در نرم‌افزار BPM باید داده‌های نظارت بر فعالیت‌های کسب‌وکار را در فرمتی واضح و مختصر ارائه کند که همه بتوانند آن را درک کنند. داشبورد BAM باید فاقد کلمات اختصاری (مخفف‌ها) پیچیده یا نمادهایی باشد که کاربران را گیج می‌کند.

آیا نرم‌افزار BPMS اعلان‌ها و هشدارهای خودکار را ارسال می‌کند؟

نرم‌افزار BPM باید به‌طور خودکار هشدارها و اعلان‌ها را برای جلب‌توجه کاربر ارسال کند. هرگونه استثنا یا فعالیت غیرعادی باید علامت‌گذاری شود و به کاربر اطلاع داده شود تا اقدامات مناسب انجام شود. اعلان‌ها و یادآوری‌های خودکار به ذینفعانی که مسئول تأیید درخواست‌ها هستند، تضمین‌کنندۀ این است که صورت‌حساب‌ها و سایر تأییدیه‌ها به‌موقع انجام می‌شوند و فرایند به تأخیر نمی‌افتد یا به دلیل تأخیر تأییدیه‌ها متوقف نمی‌شود.

آیا سیاست قیمت‌گذاری نرم‌افزار BPMS شفاف است؟

راه‌حل مدیریت فرایند کسب‌وکار باید ارزش پولی داشته باشد. شرایط و ضوابط قیمت‌گذاری باید قبل از سرمایه‌گذاری به‌طور دقیق به مشتری اعلام شود. در قیمت‌گذاری نرم‌افزار نباید هزینه‌های پنهانی وجود داشته باشد. در صورت وجود تخفیف یا پرداخت مبلغی از خرید در قیمت نرم‌افزار باید به نحو مقتضی به اطلاع مشتری برسد. به همین ترتیب هرگونه افزایش قیمت نرم‌افزار باید قبل از تمدید قرارداد خرید اطلاع‌رسانی شود تا مشتری آگاهانه تصمیم به خرید بگیرد.

آیا نرم‌افزار BPMS قابل سفارشی‌سازی و انعطاف‌پذیری متناسب با نیازهای خاص کسب‌وکار است؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم‌افزار اتوماسیون گردش کار، سفارشی‌سازی و انعطاف‌پذیری آن است. راه‌حل اتوماسیون باید به‌راحتی با توجه به نیازهای کسب‌وکار قابل سفارشی‌سازی باشد. موتور قواعد نرم‌افزار گردش کار باید برای تطبیق قواعد کسب‌وکار از پیش تعیین‌‌شده برای اجرای فرایندها قابل سفارشی‌سازی باشد. همچنین، با افزایش مقیاس کسب‌وکار، نرم‌افزار باید به‌اندازۀ کافی انعطاف‌پذیر باشد تا نیازهای کسب‌وکار جدید و ارتقا یافته را برآورده کند.

آیا نرم‌افزار BPMS از قابلیت یکپارچگی و ادغام پشتیبانی می‌کند؟

راه‌حل‌های BPM همراه با سایر سیستم‌های کسب‌وکار عمل می‌کنند که در حال حاضر در حال استفاده هستند. یکپارچگی با سایر برنامه‌های کاربردی کسب‌وکار برای نرم‌افزار BPMS ضروری است. هنگامی‌که راه‌حل BPM به‌طور یکپارچه با سیستم‌های دیگر هماهنگ است و ارتباط برقرار می‌کند، تبادل داده و به‌روزرسانی روان انجام می‌شود. راه‌حل BPM باید از طریق رابط‌های API با سیستم‌های دیگر یکپارچه شود.

آیا نرم‌افزار BPMS از نصب داخلی و ابری پشتیبانی می‌کند؟

درحالی‌که برخی از سازمان‌ها روی ابر کار می‌کنند، برخی دیگر هنوز از برنامه‌های کاربردی داخلی استفاده می‌کنند. راه‌حل BPM باید با نصب‌های داخلی و ابری سازگار باشد. این انعطاف در مدل کاری، میزان پذیرش نرم‌افزار را افزایش می‌دهد. پشتیبانی مشتری پس از فروش نیز باید برای نصب در داخل سازمان و ابر در دسترس باشد.

پشتیبانی مشتری پس از فروش نرم‌افزار BPMS چگونه است؟

پشتیبانی مشتری پس از نصب نرم‌افزار BPM برای ارائه‌دهندۀ خدمات ضروری است. هرگونه مشکل کاربر یا درخواست تغییر باید به‌طور مؤثر و فوری با پشتیبانی مناسب مشتری رسیدگی شود. یکی از محبوب‌ترین و قابل‌اعتمادترین نرم‌افزارهای BPMS در ایران که بیشتر ویژگی‌های فوق و بسیاری از ویژگی‌های مفید دیگر را ارائه می‌دهد، نرم‌افزار BPMS جریان است.

نرم‌افزار BPMS جریان سامانه‌ای است مبتنی بر وب، کاملاً بومی و دانش‌بنیان که با هدف تحقق کامل قابلیت‌های یک نرم‌افزار BPMS پیشرفته و مبتنی بر استاندارد BPMN2  توسط شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد توسعه داده شده است. سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از  نرم‌افزار مدیریت فرایند جریان نسبت به مکانیزاسیون فرایندهای سازمانی خود با کمترین هزینه و زمان اقدام نمایند. ماژول‌های پرقدرت جریان مانند فرم ساز پیشرفته، فرایند ساز استاندارد و سیستم مدیریت سطوح دسترسی، چارت سازمانی و موتور قواعد کسب‌وکار، این امکان را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد که سیستم سازی را در عملیات محقق نمایند و از نتایج شگفت‌انگیز پیاده‌سازی  BPM در کسب‌وکار خود بهره‌مند گردند. برای دریافت مشاوره و خرید BPMS جریان می‌توانید با ما در ارتباط باشید. در ادامه 6 نرم‌افزار برتر BPMS در ابتدای سال 2023 را معرفی می‌کنیم.

6 نرم‌افزار برتر BPMS در سال 2023

6 نرم‌افزار برتر BPMS در بازار برای سال 2023 در ادامه آورده شده است. این فهرست را بر اساس ورودی‌های آنلاین متعدد از بررسی‌های گارتنر و غیره تهیه شده است.

نرم‌افزار BPMS

مناسب برای بهترین ویژگی‌ها رابط کاربری نصب

یکپارچگی

Cflow

SMB ها تا سازمان‌های با اندازۀ متوسط و بزرگ * بدون کدنویسی

* تغییرات آسان در گردش کار، فرم‌ها و داده‌ها

* مدیریت یکپارچۀ داده‌ها و اسناد

* تجزیه‌وتحلیل و گزارش دهی پیشرفته

داشبوردها و پورتال‌های الکترونیکی بصری برای ردیابی کاربران در زمان واقعی از نصب‌های ابری و داخلی پشتیبانی می‌کند

از طریق رابط‌های API با پورتال‌های ERP، CRM و مدیریت اسناد یکپارچه می‌شود

Appian BPM Suite

راه‌حل سازمانی * مجموعۀ کاملی از ویژگی‌های اتوماسیون

* اتوماسیون فرآیند رباتیک برای کارهای روزمره

* BPM برای بهینه‌سازی وظایف پیچیده

* مدیریت پرونده برای رسیدگی به استثنا

داشبوردهای بصری و قابل‌درک برای ردیابی فعالیت‌های کسب‌وکار از نصب‌های ابری و داخلی پشتیبانی می‌کند

یکپارچگی دستی توسط مهندسان Appian انجام شده است

Nintex

SMB ها و سازمان‌ها * رابط کشیدن و رها کردن مبتنی بر وب

* تولید و تدوین خودکار، امضاء و ذخیرۀ اسناد

* هشدارها و اعلان‌ها در زمان واقعی

* واگذاری وظایف به RPA

رابط کاربری تعاملی برای طرح‌ریزی، نقشه‌برداری و حاکمیت استقرار ابری و داخلی

با راه‌حل‌های نرم‌افزاری خاص یکپارچه می‌شود

IBM Blueworks

راه‌حل سازمانی * فرایند را از طریق نقشه‌برداری کسب‌وکار خودکار می‌کند

* شبیه‌سازی فرایند برای تجزیه‌وتحلیل عملکرد و بهبود فرایند

رابط وب بصری و به‌راحتی در دسترس است استقرار ابری و داخلی

یکپارچگی از طریق Open REST API

Bizagi

SMB ها و سازمان‌ها * ایجاد برنامه‌های کاربردی در مقیاس جهانی

* امکان همکاری در تیم‌های فیوژن (fusion) را فراهم می‌کند

* تجربیات متنی و شخصی‌سازی‌شدۀ کاربر مبتنی بر داده‌ها

* داده‌ها، سیستم‌ها و افراد متفاوت را یکپارچه می‌کند

رابط کاربری متنیِ سفارشی برای همۀ برنامه‌های Bizagi پشتیبانی از استقرار در فضای ابری و داخلی

با راه‌حل‌های نرم‌افزاری خاص یکپارچه می‌شود

Tallyfy

SMB ها تا سازمان‌های با اندازۀ متوسط و بزرگ * طراحی کاربری کشیدن و رها کردن مبتنی بر وب

* تأییدیه‌های قابل‌پیگیری و وضعیت کار

* واردکردن اطلاعات و داده‌ها به BI در زمان واقعی

داشبورد بصری که وضعیت هر فرایند را در زمان واقعی ثبت می‌کند استقرار مبتنی بر ابر

یکپارچگی Open REST API و  3rd party از طریق Zapier

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *