نرم افزار BPMS جریان

BPR

BPR (بازمهندسی فرایند کسب‌وکار-مهندسی مجدد فرایند کسب‌وکار) چیست؟

این مقاله به بررسی مهندسی مجدد فرایند کسب وکار یا BPR و سایر عوامل مرتبط با آن می پردازد. در این مقاله اصول مهندسی مجدد فرایند کسب‌وکار، متدولوژی‌های BPR، مراحل اصلی مهندسی مجدد فرایند کسب‌وکار، اجرای BPR، مزایای مهندسی مجدد فرایند کسب‌وکار، عوامل موفقیت و شکست BPR، اجرای موفقیت‌آمیزBPR بیان می شود. ... ادامه مطلب