فرایند سازمانی

نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار

موضوع شبیه سازی فرآیند کسب و کار

در واقع هدف از شبیه سازی فرآیند کسب و کار به تصویر کشیدن نتیجه ارزیابی و اجرای فرآیندهایی است که در حال حاضر آن را در شرکت مورد پیاده سازی قرار داده ایم و می خواهیم در آینده با نتیجه مربوط به آن بیشتر آشنا شویم. به همین دلیل امروز می خواهیم در ارتباط با این موضوع بحث کنیم. ... ادامه مطلب