مدل سازی فرایند، BPMS، سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، BPMN

مدل سازی سازمان (Modeling Organization)

توزیع و هماهنگی کار میان افراد به صورت واضح یک وظیفه مهم در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار یا BPMS می باشد. از این رو به صورت پیش نیاز باید اطلاعاتی در مورد ساختار یک سازمان داشته باشیم و این اطلاعات باید به نوعی به نمودارهای مدل سازی فرایند مرتبط باشد. در ادامه قصد داریم یک مدل سازمانی را معرفی کنیم تا مفاهیم مدل سازی سازمان را به خوبی درک کنید. ... ادامه مطلب
مدیریت فرایند، BPMS

بررسی چرخه حیات فرآیندهای کسب و کار

ایده چرخه حیات فرایندهای کسب و کار برای این است که فرایندهای کسب و کار دارای فازهای مختلفی در پروژه های مدیریت فرایندهای کسب و کار هستند. هر مرحله از چرخه حیات فرایندهای کسب و کار روی ویژگی های خاص تمرکز می کند و محصولات خاصی را تولید می کند که برای مرحله بعدی استفاده می شود. ... ادامه مطلب
BPMS

معرفی سطوح فرآیندهای کسب و کار

زمانی که در مورد فرایندهای کسب و کار صحبت می شود همیشه به دنبال سطوح فعالیت ها یا ترتیب انجام فعالیت ها نیستیم یا این که چه کسی مسئول چه فعالیتی و یا چه تصمیمی است؟ از آنجا که سازمان ها دارای ساختار پیچیده ای هستند پس لازم است که سطوح مختلفی وجود داشته باشد از این رو در این مقاله قصد داریم در مورد سطوح فرآیندهای کسب و کار صحبت کنیم. ... ادامه مطلب