تماس با ما
16:00 -8:00
منظور از مدل ها و نمونه ها چیست؟
28 فروردین, 1399 0

   هر مدل کسب و کار به عنوان نقشه راهی برای مجموعه ای از فرایندهای کسب و کار دیگر می باشد. با توجه به مقاله های قبلی شما دریافتید که با استفاده از مدل سازی می توان فرایند کسب و کار را همان طور که در سازمان ها اجرا کرد، نشان داد مانند مدل های فرایند کسب و کار. پس مدل فرایند کسب و کار می تواند جایگزین فرایند واقعی کسب و کار شود و به همان صورتی که فرایند اتفاق می افتد، سپس مدل سازی فرایند را انجام داد. اما لازم به ذکر است که فرایند کسب و کار در دنیای واقعی به صورت مکرر در حال رخ دادن است یعنی در مثال ادعای خسارت، هر زمان که ادعای خسارت دریافت می شود، نمونه های جدیدی از این ادعای خسارت ایجاد می شود. بنابراین برای هر مدل فرایند کسب و کار، تعداد زیادی نمونه کسب و کار وجود دارد. از این رو ویژگی انتزاعی که شامل دسته بندی می شود و دسته بندی یعنی مدل نماینده ای از یک طبقه ای از نمونه ها می باشد. این مقاله به صورت دقیق به موضوع مدل ها و نمونه ها می پردازد.

مثالی برای درک بهتر مدل ها و نمونه ها :
مدل فرایند کسب و کار مدل سازی نماینده تمام نمونه های فرایند کسب و کار ادعای خسارت می باشد. در حقیقت یک نمونه فرایند کسب و کار، یک نمونه از فرایند کسب و کار اجرایی را در یک شرکت نشان می دهد. برای درک بهتر در ادامه سه ادعای خسارت برگرفته از فرایند ادعای خسارت از شرکت می باشد که به صورت داده ایی آورده شده است:

Claim (142 , Weber , 7671 , Sept 18,2013 , “Road bike” , € 1590)
Claim (143 , Peterson , 7479 , Sept 19 2013 , “MTB” , € 1490)
Claim (144 , Lose , 7963 , Sept 19 2013 , “MTB” , € 1890)

در اولین ادعای خسارت عدد 142 شماره شناسایی ادعای خسارت، Weber نام فرد ادعا کننده خسارت، 7671 شماره فرد ادعا کننده خسارت، Sept 18, 2013 تاریخ ثبت ادعای خسارت، دوچرخه جاده ای دزیده شده است، قیمت دوچرخه دزدیده شده € 1590 می باشد. برای بقیه ادعاهای خسارت نیز به همین صورت است.

   لازم به ذکر است که هر نمونه فرایند دقیقا مطابق آن چه که در مدل مشخص شده است، رفتار می کند. هر نمونه توسط یک مسیر از مدل فرایند نشان داده می شود و در واقع کلیه نمونه ها مستقل از یکدیگر می باشند و به صورت جداگانه اجرا می شوند و اگر مسیر یکی از نمونه ها زیاد طول بکشد بر روی اجرای سایر نمونه ها تداخلی به وجود نمی آید زیرا آنها می توانند به صورت مستقل فرایند خود را ادامه دهند.

همان طور که در مقاله اول این دوره آموزشی گفته شد، هر فرد به عنوان کاربر، فرایندهای کسب و کار را شروع می کند. در واقع به طور دقیق می توان گفت که فرد نمونه های فرایند کسب و کار را شروع می کند و هر کاربر یک ادعای خسارت به شرکت بیمه می فرستد که یک نمونه فرایند برای شرکت بیمه ایجاد می کند.

   در برخی از موارد مدل ها و نمونه ها مدل های فرایند کسب و کار (Business Process Models) ممکن است کمی سردرگمی به وجود بیاورند و دلیل آن این است که هیچ ارائه تصویری از نمونه های واقعی فرایند صورت نگرفته است زیرا در بیشتر موارد به مدل های فرایندی توجه می شود و نمونه های فرایندی به حرکت جریان داخلی از مدل های فرایندی اشاره می کنند. بنابراین ممکن است همیشه درک نشود که منظور از یک نمونه از فرایند چیست؟ در واقع یک نمونه از فرایند به هر مورد از فرایند کسب و کار عملیاتی نشان داده شده در مدل فرایندی گفته می شود. شبیه سازی فرایندی این امکان را برای فرد فراهم می سازد که به صورت تصویری نمونه فرایندی را نشان دهد که یکی از نقاط قوت استفاده از شبیه سازی فرایند می باشد.

قابل تأکید است که معناشناسی کلمات بسیار مهم می باشد.

   زمانی که تعدادی از افراد با سابقه های مختلف در مورد زبان های فنی مختلف صحبت می کنند باید روی یک زبان مشترک توافق کنند. از این رو معناشناسی با استفاده از زبان بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال وقتی که فردی از واژه فرایند یا process استفاده می کند بایستی بسیار دقت کند که منظورش از process، مدل فرایند یا نمونه فرایند می باشد. شاید منظور از فرایند این است که یک مدل فرایند مستندسازی شده برای آن فرایند وجود دارد و آن به صورت ایده آل به صورت مدل فرایندی انجام شده است که معمولا از ارائه مدل متنی استفاده می شود اما بهتر است که از مدل فرایندی تصویری استفاده کرد که یک ارائه خوب از مدل های فرایند کسب و کار می باشد. بنابراین باید مشخص کرد که منظور از فرایند، مدل فرایند یا نمونه فرایند است. همچنین با تاکید می توان گفت که چیزی به اسم فرایند وجود ندارد و آن چه که انجام می شود مدل فرایند یا نمونه فرایند می باشد. پس وقتی که فرد از واژه های مدل فرایند یا نمونه فرایند استفاده می کند باعث کاهش بسیاری از سو تفاهم ها در پروژه ها می شود.

   در پایان می توان نتیجه گرفت که مدل های فرایند، نقشه راهی برای مجموعه نمونه های فرایند با ساختار مشابه هستند. نمونه های فرایند نشان دهنده موارد واقعی در عملیات کسب و کار یک سازمان می باشند. از این رو یک رابطه یک به چند بین مدل ها و نمونه ها وجود دارد یعنی هر مدل فرایندی می تواند از تعدادی نمونه تشکیل شده باشد.

امید است که این مقاله در مورد تعریف مدل ها و فرایندها مورد توجه خوانندگان گرامی قرار بگیرد.

اطلاعات بیشتر در :

مدل سازی

مدل های فرایند کسب و کار (Business Process Models)

 

فهرست کلی مقالات دوره

نظر بدهید