آشنایی با نرم افزار Signavio Process Editor

در واقع در سیستم openHPI شما در یک شبکه یادگیری اجتماعی در سراسر بر اساس دوره های آنلاین تعاملی شرکت می کنید که موضوعات مختلفی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ICT پوشش می دهد. به عنوان یک شرکت کننده در یک دوره آنلاین، یک دوره آموزشی 60 روزه از Signavio Process Editor را به صورت رایگان دریافت خواهید کرد. ... ادامه مطلب