سیستم سازی سازمانی

نرم افزار سیستم سازی

در این مقاله به مقایسه نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS می پردازیم و مزایا و معایب هر دو نرم افزار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ... ادامه مطلب
نرم افزار مدیریت فرآیند، نرم افزار BPMS

نرم افزار BPMS

پیشامد مشکلات غیر مترقبه مثل شیوع یک بیماری فراگیر مانند کرونا، سیل و عواملی مشابه این موارد همیشه در کمین شرکت ها و سازمان های بزرگی هستند که الزام بیشتر به دورکاری یا رها کردن کار تا مدت زمان مشخصی.. ... ادامه مطلب
بهترین نرم‌افزار BPMS

بهترین نرم افزار BPMS

برای خرید نرم افزار BPMS بایدبه نکات مهم فنی و عملیاتی توجه کرد که در آینده با توسعه سامانه مدیریت فرایند مشکلی متوجه سازمان نشود. در این مقاله به نحوه‌ی انتخاب بهترین نرم‌افزار (BPMS) و معیارهایی که باید برای خرید BPMS مورد توجه قرار گیرد، می پردازیم. ... ادامه مطلب