BPMN

BPMN چیست ؟

در این مقاله درباره استانداردها و زبان مدلسازی فرآیند کسب و کار صحبت می کنیم و استاندارد BPMN را معرفی می کنیم. ... ادامه مطلب
بهترین نرم‌افزار BPMS

بهترین نرم افزار BPMS

برای خرید نرم افزار BPMS بایدبه نکات مهم فنی و عملیاتی توجه کرد که در آینده با توسعه سامانه مدیریت فرایند مشکلی متوجه سازمان نشود. در این مقاله به نحوه‌ی انتخاب بهترین نرم‌افزار (BPMS) و معیارهایی که باید برای خرید BPMS مورد توجه قرار گیرد، می پردازیم. ... ادامه مطلب