مدل سازی تصمیم

مدیریت تصمیم، DMN، BPMN، مدل سازی فرایند

مدل سازی تصمیم

در این مقاله قصد داریم به موضوع مدل سازی تصمیم یا DMN (Decision Model and Notation) بپردازیم. اما ابتدا لازم است بدانید که هدف از مدیریت تصمیم این است که تصمیمات عملیاتی را با طراحی مناسب می توان مدل سازی کرد تا شفافیت، قابلیت حفظ و نگهداری را بهبود بخشد و از تغییر و خودکار تصمیم ها حمایت می کند. ... ادامه مطلب
تصمیم گیری، مدل سازی تصمیم، فرآیندهای کسب و کار، مدل سازی فرآیند

تصمیم گیری در فرآیندهای کسب و کار

مدل سازی تصمیم بیشتر بر روی تصمیمات اجرایی تمرکز می کند. از جمله اهداف مدل سازی تصمیم گیری می توان به بهبود شفافیت، قابلیت حفظ و نگهداری و همچنین ایجاد تغییر و خودکار سازی تصمیمات اجرایی تکرار شونده اشاره کرد. این کار را می توان با ارائه یک ساختار مشخص و منطق تصمیم گیری به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای متخصصان و مهندسین این حوزه انجام داد. ... ادامه مطلب