مدل سازی BPMN2، مدل سازی فرآیند

آشنایی با زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار

به عبارت دیگر زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار باید دقیقا آن چیزی را نشان دهند که قرار است در مدل های فرایند کسب و کار ارائه شود. بنایراین زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار، اساسا زبان هایی را فراهم می کنند تا بتوان جنبه های فرایندهای کسب و کار را ارائه داد. ... ادامه مطلب
DMN ،BPMN

خلاصه دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار

در این مقاله قصد داریم به توضیح مختصری از خلاصه دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار بپردازیم. در ابتدای این دوره شما با مفاهیم اصولی مدیریت فرآیند کسب و کار، چرخه حیات فرآیند و عناصر مهم دیگر آن آشنا شدید. در ادامه این دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار می خواهیم روی جنبه های BPMN تمرکز کنیم. ... ادامه مطلب