طراحی فرآیند

بررسی صحت ساختار (Structural Soundness)

صحت یعنی درستی کلیه معیارها برای مدل های فرآیند می باشد که به صورت رسمی توسط Petri nets مشخص شده است. Petri nets توسط Wil van der Aalst توسعه داده شده است. از آنجا که تحلیل رفتاری نیازمند صحت ساختار می باشد لذا در این مقاله قصد داریم صحت ساختار فرآیند در سطح استاندارد BPMN بررسی کنیم یعنی معیار صحت ساختار را در سطح استاندارد BPMN به کار می بریم. ... ادامه مطلب
طراحی فرایند سازمانی

مراحل طراحی فرآیند در سازمان

مدل طراحی فرآیند شامل مراحل مختلفی است که برای پیاده سازی در یک سازمان این مراحل باید به ترتیب و یک به یک اجراء شود. به همین دلیل در این مطلب سعی می کنیم که این مدل را برای شما عزیزان ترسیم کنیم تا بیشتر با آن آشنا شوید و اطلاعاتی کامل در رابطه با آن به دست آورید. ... ادامه مطلب