فرایند تیکت در نرم افزار BPMS

قیمت BPMS

نرم افزارمدیریت فرآیند های جریان سامانه ای است مبتنی بر وب کاملا بومی و دانش بنیان ، که با هدف ... ادامه مطلب
نرم افزار مدیریت فرآیند، نرم افزار BPMS

نرم افزار BPMS

پیشامد مشکلات غیر مترقبه مثل شیوع یک بیماری فراگیر مانند کرونا، سیل و عواملی مشابه این موارد همیشه در کمین شرکت ها و سازمان های بزرگی هستند که الزام بیشتر به دورکاری یا رها کردن کار تا مدت زمان مشخصی.. ... ادامه مطلب
BPMN

BPMN چیست ؟

در این مقاله درباره استانداردها و زبان مدلسازی فرآیند کسب و کار صحبت می کنیم و استاندارد BPMN را معرفی می کنیم. ... ادامه مطلب