مدل فرایند، مدیریت فرایند، DMN، BPMN

منطق تصمیم گیری

منطق تصمیم گیری در مدل فرایند تشریح می کند که چگونه خروجی تصمیم از ورودی ها تشکیل شده است که این کار را می توان با استفاده از بیان مقادیر نشان داد که ممکن است رسمی باشند و به زودی مشاهده خواهید کرد که لازم نیست حتما به صورت رسمی باشند. ... ادامه مطلب
مدل تصمیم، مدل سازی فرآیند

نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio – قسمت دوم

در این مقاله تحت عنوان آموزش جامع نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio قصد داریم به صورت کامل به آموزش کار با نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio بپردازیم که یک نرم افزار برای مدیریت و مدل سازی تصمیم می باشد و توصیه می شود که با استفاده از آموزش جامع نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio دانش خود را ارتقا دهید. ... ادامه مطلب
مدل تصمیم، مدل سازی فرآیند

نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio – قسمت اول

در این مقاله تحت عنوان آموزش جامع نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio قصد داریم به صورت کامل به آموزش کار با نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio بپردازیم که یک نرم افزار برای مدیریت و مدل سازی تصمیم می باشد و توصیه می شود که با استفاده از آموزش جامع نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio دانش خود را ارتقا دهید. ... ادامه مطلب
مدلسازی تصمیم، فرآیند کسب و کار، مدلسازی فرایند

نمودارهای الزامات تصمیم

نمودارهای الزامات تصمیم، مهمترین عنصر مدلسازی تصمیم می باشد و تصمیم گیری از طریق چندین مجموعه ورودی و مجموعه خروجی گرفته می شود و اساسا تصمیم گیری به این صورت است که معمولا هر تصمیم می تواند بیش از یک مقدار خروجی داشته باشد. تصمیم گیری منطق بر منطق تصمیم گیری صورت می گیرد اما منبع آن می تواند از دانش کسب و کار (Business Knowledge) باشد. ... ادامه مطلب