معرفی فرایندهای کسب و کار

معرفی فرایندهای کسب و کار

تمامی افراد به نوعی با فرایندهای کسب و کار سروکار دارند. به عنوان مثال در مقام مشتری ما آغاز کننده فرایندهای کسب و کار هستیم و یا در مقام کارشناس در فرآیندهای کسب و کار شرکت می کنیم. یکی از مثال های کاربردی استفاده از فرایندهای کسب و کار می توان به فرایند ثبت ادعای خسارت از بیمه اشاره کرد. ... ادامه مطلب
دوره آموزشی BMPS

دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرایند کسب و کار

این دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرایند کسب و کار نمونه کاملی از دوره ای است که توسط پروفسور ماتیاس وسک (Prof Dr. Mathias Weske) و به وسیله سیستم openHPI ارائه شده است. همچنین پروفسور ماتیاس وسک مدیر عامل شرکت نرم افزاری Signavio می باشد. سیستم openHPI یک پلتفرم رایگان آموزش گسترده وابسته به موسسه Hasso Plattner در دانشگاه Potsdam آلمان می باشد. ... ادامه مطلب