DMN ،BPMN

دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار


در این مقاله قصد داریم به توضیح مختصری از خلاصه دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار بپردازیم. در ابتدای این دوره شما با مفاهیم اصولی مدیریت فرآیند کسب و کار، چرخه حیات فرآیند و عناصر مهم دیگر آن آشنا شدید. در ادامه این دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار می خواهیم روی جنبه های BPMN تمرکز کنیم که نشانه گذاری اصلی مدل سازی در این قسمت از دوره آموزش داده می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این قسمت از دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار به فعالیت ها و توالی جریان آنها می پردازیم. همچنین درگاه ها و رویدادهای فرآیند را نیز بررسی می کنیم. زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار

سایر مباحث دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار 

در فصل سوم از این دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار قرار است رفتار فرآیند کسب و کار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم که یک مقدمه ای غیر رسمی در مورد چگونگی تحلیل رفتار فرآیند کسب و کار می باشد و در آن از ویژگی درست بودن استفاده می شود. در فصل مرتبطه نیز به صورت جزئی به موضوع ویژگی درست بودن خواهیم پرداخت. در فصل چهارم از یک دیدگاه دیگر، به موضوع BPMN می پردازیم که عناصر مدل سازی پیشرفته تری از قبیل زیر فرآیندها، فعالیت های چند نمونه ای و رویدادهای پیچیده تر در این فصل معرفی می شود.

 

از آنجا نقش داده ها در فرآیندهای کسب و کار بسیار مهم است، در فصل پنجم به تعریف داده در مدل های فرآیندی اشاره می شود زیرا اساسا تمام فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر استفاده از داده هستند که در BPMN می توان داده ها و محل ذخیره کردن آنها را مشخص کرد. همچنین در این فصل به پیوستگی بین داده ها و چرخه حیات داده ها پرداخته می شود. در فصل ششم مدل سازی تصمیم یا DMN مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد که در این قسمت از دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار مشخص می شود که منظور از DMN چیست و چگونه از آن استفاده می شود تا تصمیمات را بر سطوح مختلف موانع کسب و کار بررسی کرد. بر روی نمودار الزامات تصمیم در سطح فنی تر و همچنین منطقی تر و حول جداول تصمیم تمرکز می شود. همچنین در این قسمت از دوره آموزشی مدل سازی تصمیم و فرآیند کسب و کار معناشناسی تصمیم و پیوستگی جداول تصمیم و رابطه آنها بین مدل های تصمیم و مدل های فرآیند مورد بررسی قرار می گیرد.

زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار

فهرست کلی مقالات دوره

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *