تماس با ما
16:00 -8:00
نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio – قسمت دوم
0

نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio – قسمت دوم

در این مقاله تحت عنوان آموزش جامع نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio قصد داریم به صورت کامل به آموزش کار با نرم افزار مدیریت تصمیم ...

بیشتر بخوانید
نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio – قسمت اول
0

نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio – قسمت اول

در این مقاله تحت عنوان آموزش جامع نرم افزار مدیریت تصمیم Signavio قصد داریم به صورت کامل به آموزش کار با نرم افزار مدیریت تصمیم ...

بیشتر بخوانید
نمودارهای الزامات تصمیم
0

نمودارهای الزامات تصمیم

نمودارهای الزامات تصمیم، مهمترین عنصر مدلسازی تصمیم می باشد و تصمیم گیری از طریق چندین مجموعه ورودی و مجموعه خروجی گرفته می شود و اساسا ...

بیشتر بخوانید
تطابق چرخه حیات اشیا در فرایندهای کسب و کار
0

تطابق چرخه حیات اشیا در فرایندهای کسب و کار

حال قصد داریم بررسی کنیم که رفتار داده ها یا تغییر حالت داده ها مطابق با فرایند کسب و کار که از آن انتظار می ...

بیشتر بخوانید
داده ها در زیر فرآیندها
0

داده ها در زیر فرآیندها

داده ها در زیر فرآیندها می توانند به صورت مجموعه تعریف شوند و توسط فعالیت های چند نمونه ای پردازش شوند. در مقاله چگونگی سازماندهی ...

بیشتر بخوانید
سازماندهی مدل های فرآیند
0

سازماندهی مدل های فرآیند

به عنوان پیش زمینه در سازماندهی مدل های فرآیند لازم است بدانید که فرآیندهای کسب و کار سازمانی اغلب به مجموعه ای فرآیندهای کسب و ...

بیشتر بخوانید