پکیج های فروش لایسنس مادام العمر سازمانی
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 500 1000 5000 نامحدود
تعداد فرم 250 300 350 نامحدود
تعداد دیاگرام فرآیند 50 60 70 نامحدود
تعداد پورتال 2 3 4 نامحدود
تعداد وب سرویس 4 5 6 نامحدود
پشتیبانی رایگان 9 ماه 9 ماه 12 ماه 12 ماه
نصب و کانفیگ ویژه دو سرور مجزا (APP & DB) 5%+ 5%+ 5%+ 10%+
فیلم و کتاب آموزشی دارد دارد دارد دارد
تنظیمات امنیتی افتا ندارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 3 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 500 1000 5000 نامحدود
تعداد فرم 250 300 350 نامحدود
تعداد دیاگرام فرآیند 50 60 70 نامحدود
تعداد پورتال 2 3 4 نامحدود
تعداد وب سرویس 4 5 6 نامحدود
پشتیبانی رایگان 9 ماه 9 ماه 12 ماه 12 ماه
نصب و کانفیگ ویژه دو سرور مجزا (APP & DB) 5%+ 5%+ 5%+ 10%+
فیلم و کتاب آموزشی دارد دارد دارد دارد
تنظیمات امنیتی افتا ندارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 3 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 500 1000 5000 نامحدود
تعداد فرم 250 300 350 نامحدود
تعداد دیاگرام فرآیند 50 60 70 نامحدود
تعداد پورتال 2 3 4 نامحدود
تعداد وب سرویس 4 5 6 نامحدود
پشتیبانی رایگان 9 ماه 9 ماه 12 ماه 12 ماه
نصب و کانفیگ ویژه دو سرور مجزا (APP & DB) 5%+ 5%+ 5%+ 10%+
فیلم و کتاب آموزشی دارد دارد دارد دارد
تنظیمات امنیتی افتا ندارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 3 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 500 1000 5000 نامحدود
تعداد فرم 250 300 350 نامحدود
تعداد دیاگرام فرآیند 50 60 70 نامحدود
تعداد پورتال 2 3 4 نامحدود
تعداد وب سرویس 1 2 3 نامحدود
پشتیبانی رایگان 9 ماه 9 ماه 12 ماه 12 ماه
نصب و کانفیگ ویژه دو سرور مجزا (APP & DB) 5%+ 5%+ 5%+ 10%+
فیلم و کتاب آموزشی دارد دارد دارد دارد
تنظیمات امنیتی افتا ندارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 3 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه
پکیج های فروش لایسنس سالیانه
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 30 50 70 100
تعداد فرم 30 60 120 240
تعداد دیاگرام فرآیند 5 10 20 40
تعداد گزارش 30 50 100 150
تعداد پورتال 1 2 4 4
تعداد وب سرویس 1 2 3 4
فیلم های آموزشی دارد دارد دارد دارد
دسترسی به پنل ادمین دارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 2 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه
قیمت
لایسنس سالیانه + پشتیبانی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
99
میلیون تومان
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 30 50 70 100
تعداد فرم 30 60 120 240
تعداد دیاگرام فرآیند 5 10 20 40
تعداد گزارش 30 50 100 150
تعداد پورتال 1 2 4 4
تعداد وب سرویس 1 2 3 4
فیلم های آموزشی دارد دارد دارد دارد
دسترسی به پنل ادمین دارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 2 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه
قیمت
لایسنس سالیانه + پشتیبانی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
99
میلیون تومان
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 30 50 70 100
تعداد فرم 30 60 120 240
تعداد دیاگرام فرآیند 5 10 20 40
تعداد گزارش 30 50 100 150
تعداد پورتال 1 2 4 4
تعداد وب سرویس 1 2 3 4
فیلم های آموزشی دارد دارد دارد دارد
دسترسی به پنل ادمین دارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 2 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه
قیمت
لایسنس سالیانه + پشتیبانی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
99
میلیون تومان
لایسنس یک نسخه نرم افزار با تمام امکانات طرح 1 طرح 2 طرح 3 طرح 4
تعداد کاربر 30 50 70 100
تعداد فرم 30 60 120 240
تعداد دیاگرام فرآیند 5 10 20 40
تعداد گزارش 30 50 100 150
تعداد پورتال 1 2 4 4
تعداد وب سرویس 1 2 3 4
فیلم های آموزشی دارد دارد دارد دارد
دسترسی به پنل ادمین دارد دارد دارد دارد
کارگاه آموزشی 2 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه
قیمت
لایسنس سالیانه + پشتیبانی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
-
عدم موجودی
99
میلیون تومان

جهت دریافت لیست قیمت سال  1402 اینجا کلیک کنید

فهرست خدمات کارشناسی قابل ارائه در فاز پیاده سازی و استقرار پروژه مدیریت فرآیند :

  • خدمات تخصصی شناسایی و تحلیل نیازمندی های انفورماتیک سازمان
  • خدمات تخصصی طراحی و مدل سازی مفهومی فرآیند های سازمان با رویکرد گردش اطلاعات
  • خدمات تخصصی پیاده سازی و مکانیزاسیون نرم افزار های مبتنی بر فرآیندها
  • خدمات تخصصی برنامه نویسی و طراحی نرم افزارهای واسط و کنترلی و توسعه سامانه جریان
  • خدمات تخصصی طراحی گزارشات آماری و داشبوردهای مدیریتی
  • خدمات تخصصی استقرار سامانه ها و آموزش کارکنان سازمان در راستای فرهنگ سازی “سازمان فرآیند محور”
  • خدمات تخصصی پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سامانه ها در راستای افزایش کیفیت سرویس دهی