• لاگ گیری از عملیات کاربر در نرم افزار  (مدیر سیستم / کاربر نهایی)
  • لاگ سامانه در پایگاه داده ای مجزا نگهداری می شود و امکان آرشو دیتابیس لاگ با یک کلیک توسط ادمین امکانپذیر می باشد.
  • لاگ گیری از ورود  کاربران در سیستم با جزییات کامل (موفق و ناموفق)
  • لاگ گیری از عملیات کاربر در نرم افزار (مدیر سیستم / کاربر نهایی)
  • لاگ گیری با واسط حافظه جهت افزایش کارایی سیستم
  • تمام رکورد هایی که در فرم های ساخته شده در سیستم ثبت می شوند بصورت کامل امضا می شوند و امکان دستکاری رکورد ها از طریق دسترسی مستقیم یه پایگاه داده یا نرم افزار دیگر قابل ردگیری میباشد
ویژوال پارادایم