امنیت سامانه و ثبت وقایع در جریان

لاگ سامانه در پایگاه داده ای مجزا نگهداری می شود و امکان آرشو دیتابیس لاگ با یک کلیک توسط ادمین امکانپذیر می باشد.

لاگ گیری از ورود  کاربران در سیستم با جزییات کامل (موفق و ناموفق)

ویژوال پارادایم

لاگ گیری از عملیات کاربر در نرم افزار  (مدیر سیستم / کاربر نهایی)

لاگ گیری با واسط حافظه جهت افزایش کارایی سیستم

عملیاتی در سیستم لاگ می شوند

تمام رکورد هایی که در فرم های ساخته شده در سیستم ثبت می شوند بصورت کامل امضا می شوند و امکان دستکاری رکورد ها از طریق دسترسی مستقیم یه پایگاه داده یا نرم افزار دیگر قابل  ردگیری میباشد