تماس با ما
16:00 -8:00
راهکاری کاربردی برای بهبود فرآیندهای کسب و کار
15 اسفند, 1398 0

یکی از روش‌های مرسوم و شناخته‌شده در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان، چرخه DMAIC نام دارد. در واقع این چرخه یک راهبرد کیفی مبتنی بر داده و شامل ۵ مرحله موثر در بهبود فرآیندها است. هدف اصلی DMAIC  شناسایی و حذف تغییرات با اثر پایین و هزینه بالا است. چرخه DMAIC یک جز جدانشدنی از فرآيند ۶ سیگما می‌باشد. DMAIC مخفف ۵ واژه ( مرحله)‌ زیر است:

1.تعریف (Define)

این مرحله شامل تعریف مسئله، فعالیت بهبود، فرصت برای بهبود، اهداف پروژه و نیازمندی‌های مشتریان ( داخلی و خارجی). در این مرحله سه ابزار قابل استفاده است:

   • محدوده پروژه به منظور تعریف تمرکز، جهت‌گیری و انگیزه برای بهبود تیم
   • صدای مشتری برای درک بازخورد مثبت و منفی آن‌ها
   • نقشه جریان ارزش برای ارائه یک دید کلی از کل فرآيندی که مشتری شروع می‌کند و پایان می‌دهد و تحلیل نیازمندی‌ها برای پاسخ به نیاز مشتریان

2. اندازه‌گیری (Measure)

مرحله دوم چرخه به اندازه‌گیری عملکرد فرآیند می‌پردازد. این مرحله نیز سه ابزار کلیدی خواهد داشت که عبارت‌اند از:

   • نقشه فرآیند برای ضبط فعالیت‌هایی که بخشی از یک فرآیند می‌باشند.
   • تحلیل قابلیتها برای ارزیابی قابلیت‌های فنی فرآیند
   • نمودار پارتو برای تحلیل فراوانی مشکلات یا علت‌ها

3.تحلیل (Analysis)

مرحله تحلیل به تحلیل فرآیند به منظور تعیین علل اصلی و ریشه‌ای تغییر و عملکرد ضعیف می‌پردازد. ابزارهای پیشنهادی این مرحله نیز عبارت‌اند از:

   • تحلیل علل ریشهای (RCA) برای مشخص‌نمودن علل
   • تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) برای شناسایی خطاهای ممکن در محصولات، خدمات و فرآیندها
   • نمودار چند متغیره برای شناسایی انحرافات موجود در فرآیندها

4.بهبود (Improve)

هدف این مرحله بهبود عملکرد فرآیند به وسیله پرداختن و رفع علل اصلی می‌باشد. این مرحله نیز ابزارهایی دارد که عبارت‌اند از:

   • طراحی آزمایشها (DOE) برای حل مسئله‌های فرآیندها و سیستم‌های پیچیده‌ای که در آن‌ها عوامل بسیاری بر خروجی آن‌ها اثرگذار است و امکان ثابت نگه‌داشتن عوامل از سایر عوامل فراهم نباشد.
   • رویداد کایزن به منظور معرفی تغییر سریع در یک پروژه کوچک با تکیه بر ایده‌ها و انگیزه افرادی که در فرآیندها درگیرند.

5.کنترل (Control)

گام آخر به کنترل بهبود فرآیند و عملکرد آینده فرآیند می‌پردازد. ابزارهای این مرحله شامل موارد زیر می‌باشند:

 • برنامه کنترل کیفیت برای نگهداشت شرایط فعلی (‌بهبودیافته) فرآیند
 • کنترل کیفیت آماری (SPC) برای پایش شرایط فرآیند به صورت مستمر
 • ۵ اس (5s) برای آراستگی محیط کار به منظور پایش ظاهری بهتر
 • پوکایوکه ( تصحیح اشتباه) برای جلوگیری از بروز خطا و تشخیص سریع آن‌ها در صورت وقوع

 

در کنار راهبرد شناخته شده DMAIC یک چرخه دیگر هم وجود دارد تحت عنوان DMADV و تفاوت آن‌ها در دو مرحله پایانی آن‌ها می‌باشد. چرخه DMADV  نیز یک راهبرد کیفی داده‌محور است برای زمانی که قصد توسعه محصول، خدمت و فرآیندی جدید در مقایسه با موارد موجود آن در سازمان است. از این رو در دو گام پایانی به طراحی (Design) و تایید (Verify) طراحی جدید می‌پردازد.

 

مفاهیم چرخه عمر مدیریت فرآیند کسب و کار و چرخه DMAIC دو مفهوم مشابه می‌باشند که می‌توان با ادغام آن‌ها علاوه بر مدیریت فرآيند کسب و کار، کیفیت آن‌ها را از طریق شناسایی انحرافات، خطاها و علل اصلی آن‌ها بهبود داد و موفقیت سازمان را به صورت هم‌زمان فراهم نمود. یکی از مزایای ادغام این دو روش استفاده از رویکرد کمی و کیفی به صورت هم‌زمان خواهد بود. در ادغام این دو چرخه چند مورد حائز اهمیت می‌باشد:

 

  • فرآیندها را با استفاده از ۶ سیگما بهبود داده و با مدیریت فرآیندهای کسب و کار آن ها را مدیریت و خودکار نمایید. در واقع از ۶ سیگما برای بهبود فرآيندهای کسب و کار و از BPM برای مدیریت فرآیندهای کسب و کار استفاده کنید.
  • به ابتکارات بهبود فرآیندها ساختار دهید از هم‌پوشانی ابتکارات حاصل از دو روش جلوگیری کنید
  • از روش ۶ سیگما برای تجزیه و تحلیل کمی و آماری با دقت بالا برای حل مسائل و مشکلات مربوط به فرآیندها استفاده کنید و BPM را برای اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد شناسایی شده توسط ۶ سیگما پیاده‌سازی نمایید.
  • BPM را به عنوان یک روش برای اتصال بهبود و طراحی فرآیند به راهبردهای سازمانی به منظور پاسخ‌گویی به مشتری و اثربخشی و سودآوری و ۶ سیگما را برای کمی‌سازی موارد حیاتی کیفی فرآیندها و اندازه‌گیری با دقت بالا با استفاده از روش‌های آماری و ابزارهای آن پیاده‌سازی نمایید.

 

در پایان می‌توان بیان نمود که ۶ سیگما مجموعه‌ای از ابزارها برای ایجاد و حفظ بهبود چشمگیر در فرآیندهای کسب و کار را فراهم می‌نماید. ادغام این موضوع با مدیریت فرآیندهای کسب و کار موجب پیشرفت و بهبود کسب و کار را با تمرکز ویژه بر مشتری و با استفاده از رویکردی آمیخته ( کمی و کیفی) به همراه خواهد داشت. پیشنهاد می‌گردد برای مطالعه بیشتر مقاله مربوط با چرخه عمر مدیریت فرآیند کسب و کار را نیز مطالعه بفرمایید.

نظر بدهید

برچسب‌ها

BPM BPMS BPMS ایرانی اجرای فرایند کسب و کار ایجاد نمونه فرآیند بهترین نرم افزار BPMS ذینفعان چرخه مدیریت فرایند کسب وکار رویکرد BPM رویکرد مدیریت فرایند زمان استاندارد فرآیند سامانه ساز شناسایی فرایند طراحی سامانه طراحی فرآیند طراحی فرآیند در سازمان طراحی فرایند فرایند سازمانی فرایند های معمول کسب و کار فرایند کسب وکار مجریان فرایند مدل سازی فرآیند BPMN2 مدیریت فرآیند کسب و کار مدیریت فرایند کسب وکار مزایای BPM معماری سرویس‌گرا معماری فرایند کسب کار و مهندسان سیستم موفقیت در پیاده سازی مدیریت مکانیزه کردن فرآیندهای سازمانی نرم افزار BPMS نرم افزار BPMS خارجی نرم افزار مدیریت فرایند نمونه فرآیند چرخه عمر مدیریت فرایند چرخه عمر مدیریت فرایند کسب و کار گردش کار گردش کار اتوماتیک گردش کار دستی گروه مدیریت فرایند کسب و کار گلوگاه فرآیند • گلوگاه های بلند مدت ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ BPM ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ