تماس با ما
16:00 -8:00

پکیج های شرکتی (استارت آپ ها, شرکت های کوچک و متوسط )

پکیج برنزی
تومان
 • -
 • تعداد کاربر : 30
 • تعداد سیستم : 1
 • تعداد فرم : 15
 • تعداد فرآیند : 5
 • نصب و راه اندازی رایگان,3 ماه پشتیبانی,کارگاه اموزشی 1 روزه
 • پشتیبانی آینده : 25% قیمت
خرید کنید خرید کنید خرید کنید
پکیج نقره ای
تومان
 • تعداد کاربر 150
 • تعداد سیستم 3
 • تعداد فرم 40
 • تعداد فرایند :15
 • نصب و راه اندازی رایگان,6 ماه پشتیبانی,کارگاه اموزشی 2 روزه
 • پشتیبانی آینده : 25% قیمت
خرید کنید خرید کنید خرید کنید
پکیج طلایی
تومان
 • تعداد کاربر: 500
 • تعداد سیستم: 10
 • تعداد فرم: 200
 • تعداد فرایند : 50
 • نصب و راه اندازی رایگان,یک سال پشتیبانی,کارگاه اموزشی 3 روزه
 • پشتیبانی آینده : 25 % قیمت
خرید کنید خرید کنید خرید کنید

پکیج های سازمانی (سازمان های دولتی و شرکت های بزرگ خصوصی)

پکیج سازمانی
تومان
 • تعداد کاربر : نامحدود
 • تعداد سیستم : نامحدود
 • تعداد فرم : نامحدود
 • تعداد فرایند : نامحدود
 • نصب و راه اندازی رایگان,یک سال پشتیبانی,کارگاه اموزشی5 روزه
 • پشتیبانی آینده : 25 % قیمت
خرید کنید خرید کنید خرید کنید

هزینه خدمات کارشناسی و تخصصی مطابق با تعرفه نظام صنفی رایانه ای کشور در سال 1398 محاسبه خواهد شد :

 • خدمات تخصصی شناسایی و تحلیل نیازمندی های انفورماتیک سازمان
 • خدمات تخصصی طراحی و مدل سازی مفهومی فرآیند های سازمان با رویکرد گردش اطلاعات
 • خدمات تخصصی پیاده سازی و مکانیزاسیون نرم افزار های مبتنی بر فرآیندها
 • خدمات تخصصی برنامه نویسی و طراحی نرم افزارهای واسط و کنترلی و توسعه سامانه جریان
 • خدمات تخصصی طراحی گزارشات آماری و داشبوردهای مدیریتی
 • خدمات تخصصی استقرار سامانه ها و آموزش کارکنان سازمان در راستای فرهنگ سازی “سازمان فرآیند محور”
 • خدمات تخصصی پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سامانه ها در راستای افزایش کیفیت سرویس دهی