تماس با ما
16:00 -8:00

فرم ساز

فرم ساز

منابع داده

 • امکان تعریف رشته های اتصال به بانک های اطلاعاتی بصورت رمز شده (Connection String)
 • امکان ذخیره انواع کوئری با کاربرد های مختلف در سامانه
 • امکان دسته بندی کوءری ها (کمبو باکس ها  ، گرید های گزارش ، مقادیر پیشفرص کنترل ها )
 • امکان تخصیص یک کوئری به سیستم خاص
 • امکان ذخیره اطلاعات کوئری در جداول سیستم برای افزایش بهره وری
 • قابلیت Query Builder جهت طراحی سریع
 • امکان جایگزینی پارامتر های سیستمی در کوئری (نام کاربر جاری: ، کد کاربر جاری، کد فرآیند )

طراحی بانک اطلاعات

• ایجاد فیلد های رابطه ای Foreign Key

• ایجاد فیلد های اطلاعاتی جداول

• امکان ایجاد جداول اطلاعاتی بصورت پویا

مدیریت پارامتر ها

امکان ایجاد لیست های ثابت جهت استفاده یکپارچه در کنترل های فهرستی مثل کمبو باکس ، چک باکس و ….

طراحی فرم

 • امکان طراحی فرم های الکترونیکی بصورت Drag & Drop
 • امکان ساخت آسان جدول و فیلد اطلاعاتی پایگاه داده در زمان ساخت فرم
 • امکان دسته بندی فرم ها (فرم های عموم ، فرم های پایه ، فرم های طی فرآیند ، ساب فرم ها)
 • امکان گروه بندی موضوعی فرم ها (فرم های مالی ، فرم های منابع انسانی ……)
 • ساخت جداول پایگاه داده بصورت استاندارد (بدون تغییر نام ستون ها یا کد گذاری نام جداول و اطلاعات)
 • ساخت جداول اطلاعات در Schema مجزا  در پایگاه داده به ازای هر سیستم در سیستم ساز
 • امکان ساخت رویداد های جاواسکریپت بصورت Wizard
 • امکان تخصیص رویداد های سمت سرور در زمان لود فرم یا پس از Submit
 • عملیات درج ،ویرایش ، حذف رکورد های فرم ها بدون برنامه نویسی و بصورت اتوماتیک
 • امکان کپی کنترل های فرم های دیگر با یک کلیک (کپی فرم)
 • امکان تعریف کمبو باکس های آبشاری نامحدود (Cascade Combo)
 • امکان طراحی فرم های پدر فرزندی (دو شیوه)
 • امکان طراحی فرم های مرحله ای
 • امکان فراخوانی وب سرویس در فرم
 • امکان نمایش گزارشات چاپی در دل فرم
 • نمایش تصویر آخرین تغییرات فرم به کاربر در لیست فرم ها
 • امکان الصاق CSS  و JS    فایل به فرم ها برای افزایش قابلیت های فرم
 • امکان استفاده کنترل های مختلف و کاربردی جهت استفاده از فرم
 • کنترل عنوان Label
 • کنترلLabel HTML
 • کنترل در یافت متن ساده Textbox
 • کنترل در یافت متن آزادText Area
 • کنترل دریافت متن رمز شده Encrypted Textbox ( اطلاعات در پایگاه داده رمز شده ذخیره می شوند )
 • کنترل دریافت کد پستی Zip Code Regex Validation
 • کنترل دریافت موبایل Mobile Regex Validation
 • کنترل دریافت کد ملی National Code Regex Validation
 • کنترل کمبو باکس Combo box ( امکان لود اطلاعات از پایگاه داده یا بصورت آیتم از پارامتر ها )
 • کنترل کمبو چند انتخابی Multi Select Combo box
 • کنترل AutoComplete
 • کنترل چک باکس لیست Checkbox List( امکان لود اطلاعات از پایگاه داده یا بصورت آیتم از پارامتر ها )
 • کنترل رادیو لیست باکسRadio List Box
 • کنترل آپلود فایل File Upload (امکان آپلود چند فایل ، ایجاد محدودیت روی نوع فایل و حجم فایل ها)
 • کنترل تصویر امنیتی Captcha
 • کنترل انواع کلید ها Button  (قابل پیاده سازی)
 • کنترل گزارش (جهت نمایش گزارشات چاپی برای فرم های طی فرآیند)
 • کنترل تب Tab Container ( چینش ساب فرم ها در تب ، تقسیم فرم بزرگ در تب ها ، فرم چند مرحله ای )
 • کنترل ساب فرم Sub Form ( اتصال فرم های پدر فرزندی بوسیله Foreign key)
 • امکان تعیین مقدار پیشفرض کنترل ها بصورت داینامیک TSQL
 • امکان تخصیص آیکن راهنما به کنترل خاص و متن راهنما
 • امکان تعیین کنترل به عنوان کنترل تکمیل  اجباری  *
 • امکان تغییر اندازه و رنگ کنترل ها
 • امکان اعمال انواع Regex Validation به کنترل ها
 • امکان تنظیم راست به چپ کنترل ها
 • امکان تنظیم فونت و سایز فونت کنترل ها (فونت های زیبای مخصوص وب )
 • امکان تنظیم دور خط (Border) کنترل ها
 • امکان تنظیم راست به چپ RTL LTR کنترل ها
 • امکان تنظیم رنگ زمینه کنترل ها
 • امکان تنظیم رنگ متن کنترل ها

انواع فرم های قابل طراحی

• فرم عمومی

• فرم پدر و فرزندی

• فرم پدر و چند فرزند

• فرم مرحله ای

• فرم با قابلیت اتصال به وب سرویس

• نمونه فرم عمومی

• فرم پدر و فرزندی

• فرم پدر و چند فرزند

• فرم مرحله ای

• فرم با قابلیت اتصال به وب سرویس