تماس با ما
16:00 -8:00

امکانات فرآیند ساز جریان

“سامانه سازجریان مانند یک بوم نقاشی است همراه

با ابزارهاي پیشرفته ، هرآن چیزي که نیازدارید روي

این بوم بکشید و ازآن استفاده کنید“

این شمایید که سامانه ها و فرآیند ها را طراحی می کنید

نرم افزارجریان یک ابزارمدرن دردستان شماست

کاربرد ها

 • طراحی سامانه های مبتنی بر تایید چند مرحله ای
 • طراحی سامانه های MIS
 • طراحی و مکانیزاسیون فرآیند هایی با تغییر زیاد
 • طراحی پورتال پنجره واحد سازمان
 • پورتال یکپارچه خدمات و مدیریت مشتریان CRM
 • طراحی فرآیند ها با ذینفعان دارای بعد جغرافیایی
 • سامانه های Ticketing و Customer Support
 • سامانه های بازرسی و ممیزی
 • سامانه های ارزیابی عملکرد کارکنان و واحد های سازمانی
 • سامانه ای مدیریت دانش و آموزش
 • طراحی نرم افزار جمع آوری اطلاعات تحت وب
 • طراحی نرم افزار های مالی ، اداری ، بودجه ، صدور مجوز ، فرآیند های صنعتی ، دانشگاهی و…
 • مکانیزاسیون فرآیند های تولید ، فرآیند های منابع انسانی، فرآیند های تامین کالا و خدمات
 • مکانیزاسیون فرآیند های پشتیبانی Helpdesk ، فرآیند های خرید و فروش ، فرآیند های ماموریت، مرخصی ، بازرسی
 • مکانیزاسیون فرآیند های تایید هویت ، فرآیند های جذب و استخدام

مراحل آماده سازی :

 • کاربران سامانه را تعریف نمایید یا مکانیزم ثبت نام کاربران را مشخص نمایید را مشخص نمایید.
 • چارت سازمانی (شرکت های تابعه/معاونت ها / مدیریت ها / پست ها ) را ایجاد نمایید،کاربران سیستم را به چارت سازمانی تخصیص دهید.
 • در سیستم ساز، قالب پورتال را طراحی کنید (هدر، فوتر ، منو ها ، صفحه اصلی ، اخبار و…).
 • فرآیندها را مدل سازی و طراحی ظاهری نمایید .
 • فرم های طی فرآیند یا فرم های پایه و عملیاتی را در فرمساز طراحی کنید.
 • وظایف پست های سازمانی و کاربران را در فرآیند مشخص نمایید
 • قوانین کاری و فرم ها و شرط های فرآیند را تنظیم کنید .
 • سطوح دسترسی کاربران (سترسی به منو ها ، دسترسی به شروع فرآیند ) و گزارشات سیستم را مشخص نمایید .
 • سامانه شما حاضر است !
 • بوسیله گزارشات تحلیلی گلوگاه ها و مشکلات فرآیند ها را شناسایی و مانیتور کنید.

فرآیند ها را با بلوغ سازمانی بهبود دهید و ورژن های جدیدی از فرآیند را بصورت دوره ای  توسعه دهید.

مدل سازی فرآیند

مدیریت فرآیند ها و نسخه ها

 • امکان ایجاد و مدیریت فرآیند ها
 • امکان ایجاد نسخه های مختلفی از فرآیند
 • امکان مشخص نمودن نسخه فعال فرآیند
 • امکتن چینش فرآیند ها بصورت درختی جهت مدیریت آسان تر

طراحی دیاگرام و تنظیم قواعد کاری

 • امکان طراحی دیاگرام فرآیند با استاندارد BPMN 2
 • امکان چاپ دیاگرام
 • امکان پاک نمودن دیاگرام
 • امکان حذف نسخه فرآیند
 • امکان اضافه نمودن نسخه جدید به فرآیند
 • امکان کپی دیاگرام در نسخه جدید به فرآیند
 • فهرست آیتم های توسعه داده شده در استاندارد BPMPN
 • طراحی فرآیند با استفاده از محیطی وب بصورت گرافیکی و کاربر پسند Drag & Drop
 • امکان فرمول نویسی قوانین کسب وکار بوسیله TSQL
 • امکان ایجاد فرآیند های چند نسخه ای با هدف BPR
 • Swim-Lane – تخصیص پست سازمانی مطابق چارت – تخصیص کاربر
 • تخصیص کاربر به وظایف در زمان اجرا (ارجاع پویا)
 • فرآیند های بازگشتی و چرخشی
 • کارتابل متمرکز کاربر برای تمام فرآیند های کاری
 • امکان تفویض اختیار کارتابل در بازه زمانی خاص
 • هایلایت شماتیک مسیر طی شده فرآیند روی دیاگرام و فهرستی با زمان و کاربر مشخص
 • امکان عقب و جلو نمودن درخواست خاص توسط ادمین و لاگ گردش عمیق
 • امکان تخصیص ستون های سفارسی به گرید کارتابل فرآیند خاص برای نمایش اطلاعات خاص
 • امکان ایجاد دکمه های سفارسی در گرید کارتابل فرآیند خاص برای نمایش گزارشات
 • محاسبه زمان های گردش طبق شیفت کاری کاربران و توجه به تعطیلات
 • امکان فراخوانی وب سرویس های خارجی طی فرآیند
 • امکان شروع فرآیند بوسیله پیامک یا ایمیل یا پیام بین فرآیندی
 • امکان ایجاد تایمر در شروع یا وسط فرایند جهت تاخیر
 • امکان ارسال پیامک و ایمیل سفارسی در طی فرآیند
 • امکان استفاده از انواع شرط های Parallel ، Exclusive ، Inclusive بصورت استاندارد BPMN
 • امکان ثبت موقت فرم ها طی فرایند قبل از ثبت و ارسال
 • امکان صدور فاکتور طی فرایند و قفل نمودن فرآیند تا زمان پرداخت آنلاین فاکتور
 • امکان تخصیص زمان استاندارد و منابع مصرفی و صرفه جویی به تسک های فرآیند
 • امکان تخصیص دستورالعمل و فایل پیوست به هر تسک فرآیند
 • امکان ویرایش فرآیند در حال اجرا (بدون نیاز به ورژنینگ )
 • امکان تزریق درخواست به فرآیند خاص از سیستم خارجی بویسله وب سرویس JAPI
 • گزارشات عملکرد کارکنان مبتنی برعملیات در کارتابل فرآیندها (زمانی ، تعدادی)
 • گزارشات گلوگاه های فرآیندی
 • گزارش میانگین مدت انجام فرآیند و هزینه عملیاتی فرآیند
نمایه توضیحات
·  جهت شروع فرآیند استفاده می شود.

· شروع فرآیند از طریق ثبت رکورد در فرم اول فرآیند می باشد

· شروع فرآیند در زمان خاص

· مثلا 3 ماه یکبار یا در تاریخ خاص فرآیند بصورت اتوماتیک شروع می شود و در کارتابل اولین کاربر قرار می گیرد

· جهت پایان فرآیند می باشد

· فرآیند پایان یافته در قسمت آرشیو کاربران که در آن شرکت داشته اند قابل مشاهده است.

· پایان Terminate

· در زمانی که فرآیند چند شاخه داشته باشد این نوع پایان، کل فرآیند را به پایان میرساند حتی اگر شاخه های دیگر فرآیند تمام نشده باشد

·  جهت تخصیص وظیفه ای به کاربر یا پست سازمانی استفاده میشود

·  فرم اطلاعاتی به این وظیفه متصل می شود

·این وظیفه فرآیند را در کارتابل کاربر تا زمان تکمیل فرم نگه می دارد.

· جهت  فراخوانی وب سرویس های WSDL  و RestFull API   در طی فرآیند

·امکان ارسال پارامتر ورودی و در یافت پارامتر های خروجی از وب سرویس ها

·جهت  ارسال ایمیل طی فرآیند

· متن ایمیل میتواند از اطلاعات ثبت شده در فرم های فرآیند باشد

· دریافت کننده می تواند هر کاربری باشد (درخواست دهنده ، بررسی کنننده و ..)

· جهت  ارسال پیامک به موبایل طی فرآیند

· متن پیامک میتواند از اطلاعات ثبت شده در فرم های فرآیند باشد

· دریافت کننده می تواند هر کاربری باشد (درخواست دهنده ، بررسی کنننده و ..)

·  جهت اجاری یک اسکریپت طی فرآیند

·  امکان اتصال به بانک های اطلاعاتی خارجی

·  مثلا حذف اطلاعاتی خاص یا  درج یا ویرایش اطلاعات موجود

جهت کپسوله نمودن فرآیند های بزرگ در زیر فرآیند
·         جهت مشخص نمودن Lane  های فرآیند

·         امکان تخصیص وظایف کاربر و پست سازمانی

· برای خط های بعد ازGetaway    نیازی نیست شرط نوشته شود

· چند ورودی  : فرآیند تا رسیدن تمام انشعاب ها صب می کند و سپس جلو میرود

·  چند خروجی : فرآیند در تمام انشعابات خروجی تکثیر میشود مانند هاب

 

· برای خط های بعد ازGetaway   می بایست شرط نوشته شود

·  شرط  های خط های بعد از آن یک اسکریپت  TSQL است که میتواند با توجه به اطلاعات طی درخواست نوشته شود یا هر آن چیزی که در پایگاه داده وجود دارد

چند خروجی  : اگریک یا چند شرط برقرار باشد فرآیند به سمت آن خط خروجی حرکت می کند (امکان حرکت به چند انشعاب وجود دارد)

چند ورودی : ماند شرط موازی کار میکند یعنی منتظر میماند تا تمام ورودی ها برسند بعد اجازه خروج می دهد

·برای خط های بعد ازGetaway   می بایست شرط نوشته شود

·شرط های خط های بعد از آن یک اسکریپت TSQL است که میتواند با توجه به اطلاعات طی درخواست نوشته شود یا هر آن چیزی که در پایگاه داده وجود دارد

·چند خروجی  : اگریک یا چند شرط برقرار باشد فرآیند به سمت آن خط خروجی حرکت می کند (امکان حرکت به چند انشعاب وجود ندارد یعنی یک شرط درست بود فرآیند حرکت میکند و شرط های بقیه خط های خروجی چک نمیشود مثل  بله /خیر )

· چند ورودی :  هر انشعابی برسد فرآیند جلو میرود و منتظر بقیه ورودی ها نمی ماند .

·جهت اتصال های بلند بین شاخه های فرآیند

· مثل GO TO  در برنامه نویسی برای پرش به شاخه ای دیگر

مثلا در زمانی که فرآیند بزرگ است و امکان کشیدن خط وجود ندارد یا فرآیند را شلوغ میکند از این زوج استفاده میشود

·زوج لینک شروع

·لینک پایان باید هم نام لینک شروع باشد تا جهش انجام شود

· امکان ایجاد وقفه در انجام فرآیند

·معیاز زمان  (روز ،  ساعت ، دقیقه)
مثلا زمانی که فراید به این نماد رسید 2 روز صبر کند تا مثلا کار دیگری که طراح از آن مطلع است انجام شود

·امکان ایجاد رویداد زمانی با سررسید مشخص برای وظیفه (متوقف شونده)

·معیاز زمان  (روز ،  ساعت ، دقیقه)

مثلا زمانی که یک کار در کارتابل یک کاربر تا  زمان مشخصی انجام نشد مثلا 3 روز فرآیند به سمت رویداد زمانی حرکت می کند و کار را در کارتابل کاربر دیگری قرار میدهد

توجه : در محاسبات زمانی شفیت کاری پرسنل و تعطیلات رسمی محاسبه میگردد

·امکان ایجاد رویداد زمانی با سررسید مشخص برای وظیفه (غیرمتوقف شونده)

·معیاز زمان  (روز ،  ساعت ، دقیقه)

مثلا زمانی که یک کار در کارتابل یک کاربر تا  زمان مشخصی انجام نشد مثلا 3 روز فرآیند یک پیامک به کاربر ارسال می کند ولی کار همچنان در کارتابل همان کاربر باقی می ماند .

توجه : در محاسبات زمانی شفیت کاری پرسنل و تعطیلات رسمی محاسبه میگردد

انواع فرآیند قابل پیاده سازی :

• امکان فرآیند بررسی ساده

• فرآیند بررسی برگشتی

• فرآیند بررسی برگشتی و قابل اصلاح توسط بررسی کننده

• شروع اتوماتیک فرآیند در زمان خاص

• ایجاد وقفه در طی فرآیند

• رخداد های زمانی وظایف

• استفاده از Lane برای تعیین وظایف

• یک نمونه فرآیند درخواست و بررسی مرخصی

فرآیند بررسی ساده

فرآیند بررسی برگشتی

فرآیند بررسی برگشتی و قابل اصلاح توسط بررسی کننده

فرآیند ارزیابی

شروع اتوماتیک فرآیند در زمان خاص

ایجاد وقفه در طی فرآیند

رخداد های زمانی وظایف

استفاده از Lane برای تعیین وظایف

یک نمونه فرآیند درخواست و بررسی مرخصی

مشخصات فنی :

Asp.net MVC5  : Platform
C# Programming Language : 
SQLServer 2017  : Data Base